Skip to main content

Dr. Jan Henk Hamoen

Theoloog, kunstkenner en gepromoveerd op een studie over onder meer H.N. Werkman en de Chassidische Legenden.

In 2010 ben ik gepromoveerd op een studie over onder meer H.N. Werkman en de Chassidische Legenden

Regelmatig geef ik lezingen over kunst en religie in het algemeen en in het bijzonder de kunstenaars H.N. Werkman, Marc Chagall, Charlotte Salomon en Felix Nussbaum.

In de afgelopen jaren ben ik op diverse gebieden ook bovenplaatselijk actief (geweest). Vijf jaar lang was ik preses van de classis Leeuwarden, na eerst enkele jaren preses te zijn geweest van de ring Drachten. Na mijn komst in Drachten ben ik weer 6 jaar preses geweest van de ring Drachten.

Naast deze werkzaamheden ben ik tevens docent kerkgeschiedenis aan de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden en Geïnteresseerden; een driejarige cursus in Sneek.

Verder ben ik bestuurslid van de Stichting Nijkleaster in Jorwert, één van de pioniersplekken van de landelijke Protestantse Kerk. Ook ben ik lid van de Commissie van Aanbeveling van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk in Drachten.  Sinds 2014 ben ik ook bestuurslid van de Stichting Klaas Koopmans; een stichting die tot doel heeft het werk van de Friese kunstenaar Klaas Koopmans (1920 – 2006) nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen.

Lezingen

Onderwerpen waarin ik ben gespecialiseerd

Tentoonstelling
augustus 6, 2020

Klaas Koopmans 100 jaar geleden geboren

De Friese schilder Klaas Koopmans werd geboren op 7 augustus 1920. Dit jaar is dat dus precies 100 jaar geleden. Daarom wil de Stichting Klaas Koopmans in de loop van…
Lezingen
augustus 6, 2020

Felix Nussbaum

Bij de opening van een tentoonstelling over Charlotte Salomon in Berlijn sprak Judith Belinfante de openingsrede. Zij ging daarbij onder andere in op het feit dat het Joods Historisch Museum…
Lezingen
juli 30, 2020

Het schip der zotten

Op 15 november 2010 ben ik aan de PThU gepromoveerd (promotor prof. dr. Marcel Barnard) op een studie naar leven en werk van ds. August Henkels (1906-1975). August Henkels was…
Lezingen
juli 30, 2020

Hendrik Werkman

In de loop van de 17e eeuw ontstond er onder de druk van de omstandigheden in Oost Europa een stroming binnen het Jodendom, die we aanduiden met de term: Chassidisme. Een…
Bekijk alle lezingen & tentoonstellingen

Beelden van Henkels en Werkman

Midden in de oorlogsjaren namen de predikant August Henkels en de drukker Hendrik Nicolaas Werkman het initiatief om een aantal van die verhalen om te zetten in beeld en toe te sturen naar vrienden en bekenden om zo in de cultuur van het nationaal socialisme een tegenwicht te vormen tegen racisme, discriminatie en jodenvervolging. Tegelijk werkten deze verhalen als een spiegel, waarin ze hun eigen ervaringen en belevingen herkenden.

Promotie: Het schip der zotten

Op 15 november 2010 ben ik aan de PThU gepromoveerd (promotor prof. dr. Marcel Barnard) op een studie naar leven en werk van ds. August Henkels (1906-1975). August Henkels was een bevlogen en eigenzinnig theoloog, die zich met grote vasthoudendheid betrokken voelde bij het lot van de Joodse gemeenschap. Hij had vele vrienden onder schrijvers en beeldende kunstenaars, waaronder Simon Vestdijk, Bertus Aafjes, Martinus Nijhoff en Hendrik Nicolaas Werkman.

https://www.youtube.com/watch?v=fAGiuTCt_v4&feature=youtu.be

Interview met Jentsje Popma & Jan Henk Hamoen

Recensies voor verschillende bladen

Neem contact met mij op!

Wilt u meer informatie over een lezing of andere zaken? Neem dan contact op via het formulier.

  Vul onderstaande code in om te controleren of je een echt persoon bent.

  captcha

  Jentsje Popma Hendrik Werkman

  Jentsje Popma Hendrik Werkman

  Jentsje Popma Hendrik Werkman

  Jentsje Popma Hendrik Werkman

  Jentsje Popma Hendrik Werkman

  Marc Chagall Klaas Koopmans

  Marc Chagall Klaas Koopmans

  Marc Chagall Klaas Koopmans

  Marc Chagall Klaas Koopmans

  Marc Chagall Klaas Koopmans

  Jan Henk Hamoen
  Want 7
  8502 BT Joure

  E: info@janhenkhamoen.nl