Skip to main content

De Friese schilder Klaas Koopmans werd geboren op 7 augustus 1920. Dit jaar is dat dus precies 100 jaar geleden. Daarom wil de Stichting Klaas Koopmans in de loop van 2020 aandacht schenken aan zijn werk, zijn leven, zijn inzet. We denken daarbij onder andere aan de uitspraak die hij zelf deed bij de oprichting van de Stichting Klaas Koopmans :

“Er is geen tijd zo donker, of er komt een lichtere tijd achteraan”.

Klaas Koopmans

In het jaar 2020 zullen er diverse activiteiten plaatsvinden.

Tentoonstellingen

Centraal staat de overzichtstentoonstelling in Museum Dr8888 in Drachten (Smallingerland). Dit museum huisvest de complete serie ‘Gestichtstekeningen’ van Klaas Koopmans en is in zekere zin ons huismuseum. Deze tentoonstelling wordt gehouden van 7 november 2020 tot 7 februari 2021. In deze tentoonstelling zal niet alleen aandacht geschonken worden aan die tekeningen, maar zal de gehele breedte van zijn werk tentoon gesteld worden.

In het gebouw van Tresoar (Het Fries Historisch en Letterkundig Centrum) in Leeuwarden zal eveneens aandacht geschonken worden aan het werk van Klaas Koopmans. Dit zal onder worden vorm gegeven door middel van de brieven van en naar Klaas Koopmans uit de periode dat hij was opgenomen in Psychiatrische Inrichtingen. Ook Museum dr. Guislain in Gent, dat permanent een groot aantal gestichtstekeningen van Klaas Koopmans tentoon stelt in het kader van outsider art zal  aandacht schenken aan dit jubileum.

Een nieuwe uitgave

Ter gelegenheid van dit bijzondere jaar zal een nieuwe uitgave verschijnen over leven en werk van Klaas Koopmans. Hans Smelik schrijft een hoofdstuk over de plaats van de kunstenaar Klaas Koopmans in het kader van het Friese expressionisme. Bart Marius van het museum in Gent schrijft over ‘ousider art’ en Bert Looper als directeur van Tresoar schrijft over Klaas Koopmans en de beeldende kunst in Friesland in de twintigste eeuw. Tenslotte een hoofdstuk met een samenvattende weergave en interpretatie van de brieven die Koopmans zelf schreef of ontving tijdens zijn opnames in de Psychiatrische Inrichtingen. Auteur hiervan is Jan Henk Hamoen; hij is tevens eindredacteur van deze uitgave.    In dit boek zal eveneens een overzicht komen van het werk van Klaas Koopmans: tekeningen, aquarellen, schilderijen, houtsneden. In totaal worden er afbeeldingen van 200 werken in opgenomen.

De uitgave zal voor het eerste gepresenteerd worden bij de opening van de tentoonstelling op 7 november. De opening zal worden verricht door de Commissaris van de Koning, dhr. Arno Brok.

Jan Henk Hamoen
Want 7
8502 BT Joure

E: info@janhenkhamoen.nl