Skip to main content

In de loop van de 17e eeuw ontstond er onder de druk van de omstandigheden in Oost Europa een stroming binnen het Jodendom, die we aanduiden met de term: Chassidisme. Een beweging, die de geloofservaring weer dicht bij de mensen bracht en die niet uitging van dogma’s en intellectuele beschouwingen. Belangrijke figuren binnen deze beweging brachten weer moed en hoop voor de verdrukte gelovigen en de verhalen over hen werden bewaard en doorverteld. Met name de verhalen over de Baal Sjem Tov werden legendarisch. Het was Martin Buber, die in de 20e eeuw deze oude verhalen bekendheid gaf en actueel maakte.

Midden in de oorlogsjaren namen de predikant August Henkels en de drukker Hendrik Nicolaas Werkman het initiatief om een aantal van die verhalen om te zetten in beeld en toe te sturen naar vrienden en bekenden om zo in de cultuur van het nationaal socialisme een tegenwicht te vormen tegen racisme, discriminatie en jodenvervolging. Tegelijk werkten deze verhalen als een spiegel, waarin ze hun eigen ervaringen en belevingen herkenden.

In deze lezing zullen we met name via de woorden en beelden van Henkels en Werkman diverse verhalen gaan vertellen en de druksels gaan zien die Werkman erbij maakte. En hopelijk zo iets te ontdekken van het ‘wandelen met God’ in deze Joodse stroming.

Jan Henk Hamoen
Want 7
8502 BT Joure

E: info@janhenkhamoen.nl